Pokyčio tyrimas

Tikslinės grupės

Ilgalaikio projekto dalyviai, kai iš jų tikimasi elgesio pokyčių.

Kaip vyksta tyrimas?

Tiriama dalyvių patirtis reikšminguose projekto etapuose (įsivertinant, pereinant į naują stadiją), atliekami giluminiai individualūs ir grupiniai interviu.

Požymiai, kad tyrimas reikalingas

  • Pastebimi pokyčiai, bet sunku artikuliuoti, apibrėžti juos, perkelti į sisteminį organizacinės kultūros lygį.
  • Reikia aiškumo įvardinant rezultatus, kurie nėra pamatuojami skaičiais.
  • Projektuojant darbuotojų įgalinimo programas, reikalinga faktinė medžiaga apie darbuotojų nuostatų ir elgesio pokyčius/nesikeitimą.
  • Užstrigimas vienoje vietoje nerandant priežasties dėl ko sunku eiti toliau.
  • Svarbu parodyti pokyčius trečioms šalims (finansuotojams, sprendimų priėmėjams), taikant mokymo, konsultavimo ar kitas ugdymo(si) veiklas.

Tel. nr.

+370 5 261 40 26
+370 698 255 03
+370 670 595 10

Adresas

Totorių g. 21-13
01121 Vilnius
Lietuva