Klientų patirties tyrimas

Tikslinės grupės

Jūsų klientai.

Kaip vyksta tyrimas?

Tiriama klientų patirtis, kaip jie naudoja jūsų įmonės paslaugas ar produktus. Atliekami individualūs giluminiai interviu arba / ir fokus grupės konkrečiai patirčiai atskleisti.

Požymiai, kad tyrimas reikalingas

  • Dingo klientai.
  • Darbuotojai, dirbdami su klientais vadovaujasi skirtingais paslaugų standartais ir taip kuria prieštaringą kliento patirtį.
  • Pastebimas neatitikimas tarp klientų pasitenkinimo ir darbuotojų matymo, kaip jie dirba su klientais.
  • Nuolatinei ir išsamiai klientų patirties stebėsenai trūksta žmogiškųjų resursų ar /ir ekspertiško požiūrio iš šalies.
  • Kuriate naują paslaugą ir norite suprasti kaip į ją reaguoja.

Tel. nr.

+370 5 261 40 26
+370 698 255 03
+370 670 595 10

Adresas

Totorių g. 21-13
01121 Vilnius
Lietuva